ET Genealogi - Nordmarkshyttan

Nordmarkshyttan

Nordmarkshyttan finns omnämnd redan i Gustav Vasas Jordebok från 1540, och den var i gång fram till ca 1905, då den blåstes ned.

Nu för tiden ser man inte mycket av denna anläggning. Det finns en rastplats mitt för macken i Nordmark, och där finns en karta, så att man kan se var det stora vattenhjulet var, men av de stora kolhusen finns inga spår.

Tillbaks till förra sidan