ET Genealogi - Finnmossen

Finnmossen

Finnmossens gruvor ska ha upptäckts ungefär 1713, och där arbetade man ända till början av 1970-talet, alltså mer än 250 år.


Järnvägen gick förbi där, och stationen var centrum för den delen av socknen, dit alla barn skickades för att hämta post etc.

Tillbaks till förra sidan