ET Genealogi - Gruvolyckor i Nordmark

Gruvolyckor i Nordmark

Av Elisabeth Thorsell

Sedan ett antal år håller jag på att bygger upp en databas med befolkningen i min farmors hemsocken, Nordmark i Färnebo härad i Värmland. Den har bl.a. presenterats i en artikel i Värmlands-Anor under 2001. Hembygdsföreningen i Nordmark har en kopia som är tillgänglig för besökare på hembygdsgården, och som väckt ett visst intresse.

Databasen bygger huvudsakligen på uppgifter i kyrkböckerna, som för Nordmarks del börjar 1727. Dessförinnan hörde socknen till Filipstad-Färnebo, där dödböckerna börjar 1664.

I denna gruvbygd händer det både de ena och det andra, och jag tyckte det var intressant att specialsamla olyckor i gruvorna, som i databasen begåvas med en flagga, som gör det enkelt att söka fram dem.

Från 1749 skulle prästerskapet ange dödsorsaker i dödboken, och gör även så för det mesta. Dödsorsaker och andra förhållanden rörande folkmängden skulle sedan rapporteras in till Tabellverket i Stockholm, föregångare till Statistiska Centralbyrån. Denna ”sockenstatistik”, som den kallas, finns också bevarad, och numera tillgänglig på mikrokort och sedan en kort tid även på Internet.

En annan källa till kunskap om olyckor och dess följder finns i Bergmästareämbetets arkiv, som dels finns på Värmlandsarkiv i Karlstad och dels på Riksarkivet i Stockholm, källor som jag kommer att forska i på ett senare stadium av mitt projekt.

Till slut finns det nog en del att hämta i Filipstads lasaretts arkiv, en sjukvårdsinrättning som beskrivs i en mycket intressant bok, Filipstads Lazarett, om dess tillkomsthistoria och sjukvården under de första 100 åren,(1999), av Lars-Erik Hansson och där några olycksoffer från Nordmark nämns.

Under arbetet med databasen har jag hittills noterat följande som omkommit i gruvorna i Nordmark:

Andersson, Anders 1840-1856
Andersson, Henrik 1825-1865
Andersson, Mats 1765?-1788
Andersson, Per 1801-1817
Bastman, Christoffer 1754-1777
Bock, Karl Jonsson 1855-1906
Engelbrekt, Anders 1852-1888
Eriksson, Sven 1838-1856
Ersdotter, Brita 1810-1856
Gofvik, Jan Jansson 1829-1856
Hasselblad, Anders Fredrik 1837-1892
Hasselblad, August 1873-1890
Hasselblad, Magnus 1807-1856
Hedström, Jonas 1818-1860
Henriksson, Johan 1851-1873
Henriksson, Jonas 1813-1856
Hollstedt, Anders 1862-1895
Holm, Johan 1836-1856
Håkansson, Jan 1763-1794
Håkansson, Per 1805-1856
Jansson, Alfred 1869-1910
Jansson, Johan 1808-1841
Jansson, Lars 1746?-1776
Jansson, Nils Fredrik 1840-1895
Jansson, Olof 1820-1838
Johansdotter, Annika 1724-1779
Johansson, Olof 1718-1751
Jonsdotter, Catharina 1708?-1725
Jonsdotter, Rusina 1703?-1726
Jonsson, Adam 1819-1856
Jonsson, Jonas 1837-1856
Jonsson, Lars 1780?-1809
Jönsson, Magnus 1803-1855
Karlsson, Johan Edvard 1882-1906
Knösk, Jonas Magnusson 1825-1866
Larsson, Olof 1716?-1762
Larsson, Sven Wilhelm 1850-1886
Lundbäck, Jan 1794-1837
Löf, August 1870-1918
Löf, Johan Jonsson 1835-1874
Löf, Karl Jansson 1870-1889
Magnusdotter, Greta 1799-1838
NSSON, N 1708?-1726
Nilsdotter, Catharina 1789-1808
Nilsdotter, Maria 1768-1807
Nilsdotter, Maria 1778-1812
Nilsson, Alfred 1872-1903
Nilsson, Henrik 1745?-1776
Nilsson, Jan Petter 1827-1855
Nilsson, Nils 1789-1825
Nilsson, Nils Johan 1852-1904
Nord, Anders Gustaf Karlsson 1869-1906
Normarck, Lars 1780-1809
Olofsson, Olof 1742-1763
Olsson, Olof 1831-1876
Persdotter, Karin 1667?-1726
Persson, Jonas 1740-1763
Persson, Sven 1779-1800
Pettersson, Nils August 1843-1893
Philipsson, Jonas 1789-1809
Ram, Carl 1860-1912
Rund, Johan Herman 1882-1899
Schäf, Sven Nilsson 1798-1838
Selk, Jan Henrik 1852-1898
Selk, Kajsa Nilsdotter 1816-1893
Selk, Nils Johan 1837-1886
Stark, Anders Nilsson 1831-1883
Svensson, Johan Petter 1857-1905
Warg, Nils Johan 1840-1905

Några få har omkommit i Färnebo eller annorstädes.

Av ovanstående framgår att även kvinnorna arbetade i gruvorna, ofta i arbetslag med mannen. Detta upphörde under första hälften av 1800-talet, och är nu ganska okänt. Hustru Annika Johansdotter, som 1779 blev slagen i grufvan är min anmoder. Hon var gift med gruvbrytaren Anders Haborsson, och de hade haft 8 barn varav flera dog som små.

År 1856 inträffade en större olycka i Finnmossens gruva då tio man omkom, varav sex återfinns i Nordmarks dödbok. Om denna olycka finns en beskrivning i Harald Carlborgs bok Nordmarks malmtrakt, av vilken framgår att man oväntat fick genomslag från en angränsande gruva, som var vattenfylld och det inströmmande vattnet steg så snabbt att arbetarna inte hann klättra upp för stegarna.

En annan på listan var Nils August Pettersson, som var bror till min farmors mor. Det står i Filipstads Tidning 1893 23/5 följande:
Borta och som det tyckes för alltid är konstvaktaren August Pettersson vid Nordmarksbergs gruvor. Han försvann natten till den 10 och dagligen hafva 3 man sökt efter honom i grufvorna, dock utan att finna något ledande spår. Antagligen har han fallit ned i någon vattenfylld grufva. Mannen efterlämnar änka och 6 barn.
Han återfanns 7/5 följande år och begravdes då, enligt husförhörslängden.

Enligt sockenstatistiken finns ett antal olyckor noterade 1775-1802 (har inte gått längre ännu) och om de är gruvolyckor eller inte vet jag inte ännu.

1775-79 antal förolyckade: 14 (11 män, 3 kvinnor) 
1780-84: ” ” : 6 (5 män, 1 kvinna)
1785-89 ” ” : 16 (6 män, 10 kvinnor)
1790-94 ” ” : 6 (5 män, 1 kvinna)
1795-99 ” " : 8 (6 män, 2 kvinnor)
1800-02 ” ” : 3 (3 män)

Detta material + en hel del till är tänkt att så småningom presenteras i bokform.Tillbaks till första sidan!


Uppdaterad 13 januari 2007
© Elisabeth Thorsell