Antavla för Elisabeth Thorsell i fyra generationer

Redaktör
Elisabeth Dalhammar  

f 1945

Gift 1966 med
Bengt Thorsell
Bergsingenjör
Sven Dalhammar

1908-1997
Stockholm, Nora
Fil dr
Albert Carlsson

1875-1938

Lundsberg, Strängnäs
Stockholm
Godsägare
Bengt Carlsson
1846-1885
Vänersborg
Kontraktsprosten i Vänersborg
Carl Ad. Carlsson 1800-1858
Betty Andersson 1821-1887
Amalia Andersson
1846-1910
Kyrkvärden i Gestad, P
Anders Andersson 1808-1895
Sara Larsdotter 1815-1884

Alma Svensson

1867-1944
Nordmark
Häradsdomare
Johan Svensson
1821-1894
Nordmark, S
Häradsdomare i Nordmark, S
Sven Jansson 1793-1857
Carolina Abrahamsson 1794-1861
Stina Pettersdotter
1832-1914
Bergsman i Nordmark, S
Petter Pettersson 1806-1875
Stina Gunnarsdotter 1806-1888

Brita Nathorst

1914-1958

Bergsingenjör
Harry Nathorst

1882-1938

Stockholm
Professor
Alfred Gabriel Nathorst
1849-1921
Stockholm
Professor på Alnarp
Hjalmar Otto Nathorst 1821-1899
Melitte af Georgii 1825-1869
Ella Windahl
1858-1936
Lotsfördelningschef i Västervik
Johan Leopold Windahl 1812-1889
Sophie von Köhler 1825-1907
Ämneslärarinna Elisabeth "Lisa" Larsson
1885-1971
Snickerifabrikör
Per Larsson
1844-1898
Stockholm
Åbo i Tryde, M
Lars Jönsson 1816-1899
Kersti Persdotter 1821-1897
Sophia Palm
1841-1892
Soldaten i Gestra, Skärstad, F
Lars Palm 1811-1859
Kerstin Månsdotter 1809-1892

Här kommer du tillbaka till min första sida

Vill du kanske skicka mig ett
e-postbrev?